Sophantering >> Hans Andersson Recycling

Hans Andersson Recycling

kontaktuppgifter

Tel: Dennis Arrefeldt 0707-89 59 60
Hemsida

Kontakta Hans Andersson Recycling

Använd formuläret nedan för att komma i kontakt med Hans Andersson Recycling

Heltäckande återvinning!
 Vi hämtar och återvinner allt material som uppstår i er förening. Allt avfall tas om hand på bästa sätt utifrån både miljömässiga och ekonomiska avseenden.
 
 Hans Anderssson Recyling
 - utför konsultation beträffande hushållsavfall, grovavfall, elektronikavfall samt källsorterat avfall.
 - utför även soptaxeutredningar för att kontrollera och säkerhetsställa att rätt debitering sker beträffande hushållsavfallet.
 - arbetar med helhetslösningar för källsorterat material samt hushållsavfall, ifrån idé med ritningsförslag till offert på utrustning och insamling.
 - tillhandahåller all utrustning för miljörummet och soprummet.
 - är en totalentreprenör beträffande rivningar av sopsäckskaruseller inkl. målningsarbeten, ramper m.m.
 - har återvinningsfilialer på 20 anläggningar runt om i Sverige där avfall förädlas till ny råvara.
 
 Dessutom: miljörumstvätt, kärltvätt, reparationer samt containrar i olika storlekar för exempelvis vår- och höststädningen. Vi har även containrar med kodlås.
 
 Varmt välkomna!
 Hans Andersson Recycling AB
 www.hansandersson.se
 Tel. 08-447 47 00
 Dennis Arrefeldt 0707-89 59 60
 dennis.arrefelt@hansandersson.se

Andra företag i denna bransch

Hans Andersson Recycling,

Detta företag är verksamt inom dessa branscher

Sophantering,

Sponsrade företag