Ekonomisk Förvaltning >> Bredablick Förvaltning

Bredablick Förvaltning

kontaktuppgifter

Tel: 0736 20 29 61
Hemsida

Kontakta Bredablick Förvaltning

Använd formuläret nedan för att komma i kontakt med Bredablick Förvaltning

Att välja förvaltare är ett av de viktigaste valen en bostadsrättsförening gör. Förvaltarens uppgift är att förenkla vardagen och ta fram underlag för bättre beslutsfattande. Det har vi tagit fasta på. 
Vi erbjuder tjänster inom:
  • Ekonomisk förvaltning
  • Teknisk förvaltning
  • Byggprojektledning
  • Underhållsplanering
  • Trapphusstädning
  • Trädgårdsskötsel
En bostadsrättsförening fungerar bäst när ekonomin, den dagliga
 skötseln, underhållsbehovet och kommande byggprojekt är under
 kontroll. Det kräver i sin tur en kompetent och erfaren förvaltare
 som kan bistå med all tänkbar hjälp och samtidigt ge er i styrelsen
 full insyn i vad som händer. Med vår webportal kan vi erbjuda smidig
 uppföljning och rapportering där ni kan följa leverantörsfakturor,
 ekonomiska rapporter, överlåtelser, felanmälningar och även
 fastighetsskötarens arbete på plats. Hos Bredablick får kunden
 en egen kontaktperson och tillgång till all behövlig specialistkompetens
 avsett vad det gäller.
Välkommen till vår monter eller hör av dig till Jacob Lillienberg 0736 20 29 61.
www.bredablickforvaltning.se

Andra företag i denna bransch

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum, Conzignus Hem och Fastighet, Riksbyggen, MARK, HSB Malmö, SVEFAB - Svealands Fastighetsteknik AB, Fastighetsägarna Service, Renew Service AB, Delagott Förvaltning,

Detta företag är verksamt inom dessa branscher

Ekonomisk Förvaltning, Teknisk Förvaltning,

Sponsrade företag