Ekonomisk Förvaltning >> Hem och Fastighet

Hem och Fastighet

kontaktuppgifter

Fyrverkarbacken 30A
11260 Stockholm
Tel: 08-525 225 00
e-mail: info@hemochfastighet.se
www.hemochfastighet.se

Ekonomisk förvaltning

Förenkla styrelsearbetet - genom långsiktig rådgivning som främjar föreningens och medlemmarnas ekonomiska intressen! Då får styrelsen mer tid över till annat.
Styrelseverktyget
Ett modernt system, utvecklat av oss och ger Er styrelse fullständig tillgång till hela föreningens ekonomi – dygnet runt! Låt oss visa Er hur vi kan förenkla för Er styrelse!
Rådgivning och tjänster
Vi finns till hands för styrelsen i små som stora frågor. Betalar ni för mycket – eller för lite - i avgifter? Våra ekonomiska förvaltare finns till hands för analyser och konsultationer  för er förening och är behjälpliga med relevanta beslutsunderlag, som till exempel vår modell i ”Rättvisa Avgifter”.
Fler användbara tjänster som ingår i vår förvaltning:
  • ·         Digital brevlåda
  • ·         Juridisk rådgivning
  • ·         Låneupphandling
  • ·         Styrelseutbildningar
  • ·         Intranät/ hemsida
  • ·         Digital dokumenthantering
  • ·         Årligt ekonomiskt förvaltningsmöte
 
ALLT SAMLAT PÅ ETT STÄLLE FÖR HELA FÖRENINGEN!
 
Kostnadseffektivt
Alla föreningar förtjänar att ha ett prisvärt avtal, därför har vi en prisgaranti.


Andra företag i denna bransch

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum, Riksbyggen, Bredablick Förvaltning, MARK, HSB Malmö, SVEFAB - Svealands Fastighetsteknik AB, Fastighetsägarna Service, Renew Service AB, Delagott Förvaltning,

Detta företag är verksamt inom dessa branscher

Ekonomisk Förvaltning, Juridik, Teknisk Förvaltning,

Sponsrade företag