Måleri >> GCP Sweden AB

GCP Sweden AB

kontaktuppgifter

Tel: 070-258 17 86
Hemsida

Kontakta GCP Sweden AB

Använd formuläret nedan för att komma i kontakt med GCP Sweden AB

GCP Sweden AB
Vi har lösningarna för att skydda betongkonstruktioner mot fukt och vattenläckage:
  • Vattenförande sprickor
  • Fuktande golv/väggar
  • Rörgenomföringar
Vi har lösningarna på dräneringsproblemen:
  • Berg som skapar svackor eller fickor mot huset
  • Ingjutet berg som för med sig vatten via sprickor/slag
  • Fastighet som ligger för nära
  • Huset står på odränerade fyllnadsmassor
  • Kostsam sprängning/spräckning

Andra företag i denna bransch

Alviks Måleri, Anetofts Måleri, GCP Sweden AB, Renew Service AB, Målerifirman Gusten Persson & HP Bygg, Roseb Entreprenad AB,

Detta företag är verksamt inom dessa branscher

Måleri, Tak, Bygg,

Sponsrade företag