Måleri >> Målerifirman Gusten Persson & HP Bygg

Målerifirman Gusten Persson & HP Bygg

kontaktuppgifter

Tel: 070-941 40 83 (måleri) 070-941 40 86 (bygg)
Hemsida

Kontakta Målerifirman Gusten Persson & HP Bygg

Använd formuläret nedan för att komma i kontakt med Målerifirman Gusten Persson & HP Bygg

Sjuttiofem procent av arbetstiden går åt till underarbeten och tjugofem till själva målningsarbetet!
…det gäller de flesta måleriarbeten både inom- och utomhus! Målerifirman Gusten Persson är målarmästare i generationer med kunskaper som omfattar det mesta som har med måleri att göra. Medlemskap i Måleriföretagen och en ”nöjd-kund-garanti” borgar för att våra arbeten utförs på ett fackmannamässigt sätt och med högkvalitet. Vi utför invändig och utvändig målning såsom   trapphusmålning, målning vid renovering och nybyggnation, dekorationsmålning och servicemåleri.
 
Brist på kommunikation i byggprocessen vanlig orsak till skenande och helt onödiga kostnader!
HP Bygg erbjuder renoveringar, underhåll, om- och tillbyggnader utifrån noggranna rutiner för information och kommunikation. Alla berörda parter* involveras och tydliga egenkontroller säkerställer att tidsplaner och budgetar hålls. Vårt engagemang för uppgiften och hantverket är totalt. Vi vill alltid göra ett bra jobb! Våra kunder är bostadsrättsföreningar, förvaltningsbolag, byggbolag och byggkonsulter och vi är medlemmar i Sveriges Byggindustrier.
*Egna anställda, eventuella underentreprenörer och materialleverantörer, slutkundens beslutsfattare, boende, förvaltare, myndigheter, föreskrivare, konsulter.
Målerifirman Gusten Persson & HP Bygg
Olivecronas väg 18
113 61 Stockholm
E-post: gustav@gustenpersson.se (måleri) jonas@hpbygg.se (bygg)
Tel: 070-941 40 83 (måleri) 070-941 40 86 (bygg)
www.gystenpersson.se (måleri) www.hpbygg.se (bygg)

Andra företag i denna bransch

Alviks Måleri, Anetofts Måleri, GCP Sweden AB, Renew Service AB, Målerifirman Gusten Persson & HP Bygg, Roseb Entreprenad AB,

Detta företag är verksamt inom dessa branscher

Måleri, Bygg,

Sponsrade företag